Wee Kee Jin

TAIJIQUAN SCHOOL AF CENTRAL EQULIBRIUM

BY WEE KEE-JIN
OVERSAT AF MOGENS LEHMKUHL HANSEN.

Master Huang var en anset udøver, men det var som lærer han var enestående. Han udviklede øvelser og et systematiseret træningssystem, som erkendte stadierne i en elevs udvikling.

FYSISKE MEKANISMER

Når vi begynder med at lære taijiquang,  starter vi med dårlige holdninger og klodsede handlinger. Så vi er nødt til at arbejde med store løse bevægelser, for at løsne lukkede led og ophobede spændinger, med særlig opmærksomhed på en oprejst og rank stilling, og med en opmærksomhed på fødderne for at udvikle større stabilitet. Til at begynde med bevæger kroppen sig som en (stiv) stamme, men efter at leddene og musklerne løsnes, starter vi med at dreje fra hofterne, for at lede taljen, for at lede kroppen, for at lede armene. Det at hæve armene i stedet for at løfte dem, får sin drivkraft  nede fra, og bliver udtrykt ved afspænding af kroppens kropsstykke, skuldrene og albuerne. Derved er enhver bevægelse i overkroppen et produkt af forandringer nedefra.
Fra starten må vigtigheden af strukturen (opbygningen) fremhæves. Dette er nøjagtighed, ved at være på centerlinen (lodline) både i stillingen og senere ved overgange, det tilvejebringer de veje (stier) som energierne kan passere. En haveslange, der har skævheder eller er klemt, kan stoppe vandet i at strømme. I kroppen vil blokerede led og muskulære spændinger begrænse energiens vej.
At fokusere på Qi (chi) og Yi (sindets intention) før strukturen er etableret er af ringe brugbarhed, der er som at udvikle elektricitet uden at have ledninger at sende den i. Meditation og Qigong bearbejder også Yi og Qi, men de opdyrker ikke en afspændt  elastisk kraft, og skaffer heller ikke en metode til af frembringe den.
Nøjagtighed er ikke kun detaljerne ved stillingerne ( hvor), eller rækkefølgen (hvornår), men mere vigtigt processen (hvordan) du bevæger dig. Unøjagtighed vil blive gjort tydelige i PUSHING-HANDS, men det er i Formen du træner dem. Hvis du ikke kan forblive i lodlinen, når der ikke er nogen ydre kraft til at påvirke dig, så må det være umuligt at bevare den når der er.
Lodline refererer til en tilstand af central ligevægt, dette er at være oprejst og centreret både horisontalt ( vandret) og vertikalt (lodret). Ved bevægelse, er det vigtigt at både venstre og højre skifter ligeligt, så begge knæ, hofter og skuldre  sænkes (falder) i samme hastighed, ingen side hurtigere end den anden.
Hvis studerende kun arbejder på at være løse, afslappede og sensitive, så vil deres Form ikke være GROUNDED have jordforbindelse (den vil flyde), og vil ikke udvikle den afslappede kraft i PUSHING-HANDS. Selv deres klæbe (STICKING) vil kun være på et overfladisk plan. Derfor er du nødt til at inkludere at synke (Sinking) i formen.
SONG (at synke ned) er en ydre og indre proces – fysisk at løsne, mentalt at synke. Løsne er en fysisk mekanisme der involverer at løsne leddene fra fødderne og op. For at få forbindelse med jorden må du løsne fødderne og anklerne, give efter i knæene ved at droppe hofterne ind i deres ledskåle. Dette vil skabe den plads som kroppen kan falde ned i. Skuldrene kan så slippe tæt fulgt af en sænkning af albuerne og håndleddene. Basen (fod, ankel, knæ, hofte), overkroppen og armenes løsen skal ske næsten samtidig for at undgå at stanse det at synke.

INDRE MEKANISMER

Indre mekanismer i taiji må opdyrkes ved at bruge sindet (Yi), som består af to dele – intention (hensigt) og awareness (opmærksomhed).
Når du har i sinde at bevæge dig, så tænker du først på det, så handler kroppen, på en måde du må være opmærksom på, ellers vil du ikke forstå forløbet eller ændringerne. Så ved enhver bevægelse må du først have intentionen, tæt fulgt af din opmærksomhed.
At tænke er kun at planlægge. Det er opmærksomheden som du bruger til at opdyrke det at løsne, at synke og tilbagespringet – visualiser dem, og bevæg din opmærksomhed for at erfare dem. Til at begynde med forekommer det ikke fysisk på en måde der er tydelig, men efter langvarig træning vil det ske som du har visualiseret.
Yi leder Qi, så hvor opmærksomhed er, der vil energien være. At fokusere på selve Qien kan faktisk blokere eller stagnere den (få den til at stivne). Strømmen af Qi er et produkt af din styrede opmærksomhed.
Synke er den vedvarende flydende fornemmelse fra toppen af hovedet og ned. For at træne det må vi først, løsne ( som det er beskrevet ovenfor), så visualiser man en kop varm vand blive hældt over toppen af hovedet, det løber ned gennem kroppen og benene, gennem fødderne og ned i jorden med en smeltene følelse.
I det første trin hvor man træner i at synke i formen, lærer eleven at synke ned i stillingen, ved først at komme i stillingen, derefter tillade den synkende fornemmelsen at blive færdiggjort, før udløsningen af elastisk kraft. For derefter at bevæge sig ind i den næste stilling.
Efter et år eller mere, hvor man synker i hver stilling, så introduceres at synke ved overgangene. Her starter processen i det øjeblik den tomme fod begynder at bevæge sig, hvorved eleven synker ned i den fyldte fod, dette fortsætter uafbrudt ved justeringen af foden, drejningen af hoften, overførelsen af vægt, og selv under frigørelsen af elastiskkraft.
Resultatet af at løsne og synke er en tydelig forøgelse af trykket i fødderne. Dette kaldes jordforbindelse, eller at slå rod. Det er vigtigt at huske at ro fremkalder at Løsne, Løsne fremkalder det at synke, at synke fremkalder Jordforbindelse, jordforbindelse fremkalder JING (den elastiske kraft). Derfor: JING er et produkt af Chern (synke), og vedvarende synkning vil give en vedvarende kraft.

PUSHING-HANDS

TUI SHOU (Pushing-hands), er bare en forlængelse at Formen. Den eneste forskel er at en udefra kommende kraft motivere dine bevægelser. Du skal bevæge dig på samme måde, med den samme opmærksomhed som du gør i Formen, og hvad du arbejder med i formen skal du også inkludere i Pushing-Hands.
At undvige er ikke en tilbagetrækning fra kraften. Det er heller ikke at slå rod for at stå i mod den. At bevæge sig et øjeblik før en kraft, er at trække sig væk eller at miste kontakten. At bevæge sig et øjeblik efter er at gøre modstand. Det er fluen der daler ned på dig der sætter dig i bevægelse, ikke fordi fluen lander at du bevæger dig væk.  Det er den indkommende kraft der skaber bevægelsen i dig. Når du skubber ind i en svamp, forsøger den ikke at bevæge sig væk fra dig, den opsuger bare din kraft. Når din kraft er opbrugt, følger svampen med dig tilbage. Dette kaldes at klæbe.
I taiji er Klæbe at følge en andens center, at være i forbindelse med din egen rod gennem og ind i en andens, så at to kan bevæge sig som en. Dette kræver lytning, synke, åbning, lukning og harmoniske bevægelser. Processen at tømme en indkommende kraft til jorden, og klæbe til basen af din partner, kræver de samme mekanismer som bruges til at synke i Formen.
Derfor, hvis man ikke har trænet at synke, kan man måske godt undvige og udstrække en kraft for at gøre den svag, men en del af kraften vil stadigvæk være på dig. Ydermere vil man kun kunne klæbe til overfladen af modstanderen og vil ikke kontakte ned til deres rod.
Neutralisering er at omdirigere en indkommende kraft og  senere evnen til at tømme den fuldstændig fra kroppen ned i jorden. Med god lodline er den første retning for neutralisering horisontal, at rotere omkring rygradens akse. Når åbne, lukke og synke kan inkorporeres, vil neutralisering også blive vertikal og indre, dette muliggøre den indkommende kraft at blive opfanget, og springe tilbage til partneren.
Lukke og åbne henviser til rummet mellem dine hænder, arme og krop. Slippe fra centeret er lukke, åbne er at udvide fra centeret. De ydre bevægelser er et produkt af forandringerne i det  indere. At lukke kræver rum for at kunne ske, og det er dette at synke levere.
Hastighed og timing må være i forhold til hinanden. Hvis du stiller et ur, selvom ”håndtaget” (vingen) drejer et tandhjul, og det drejer et andet hjul, og så videre, indtil armene på uret bevæger sig, så bevæger de sig tilsyneladende sammen. Intet hjul drejer hurtigere end det hjul der driver det, de bevæger sig alle ved samme hastighed og på det samme tidspunkt. Selvom du drejer fra dine hofter, resulterer forbindelsen i dine kropsdele i,  at de ankommer til forskellige endemål samtidig.
I Pushing-hands, selv med gode lytte egenskaber og følsomhed, vil unøjagtig eller dårlig synkronitet enten efterlade en åbning hvor andre kan komme ind, eller du vil hænge fast og fastlåse dig selv.
At synkronisere forandringerne  gennem hele formen er et vigtigt skridt i af udvikle din taiji. Det er den naturlige timing der opstår, når afspænding motiverer dine bevægelser, synke og elastisk udløsning udspringer fra rødderne nedefra, og åbne og lukning er fra centeret inde fra.
Når man lukker luften ud af en ballon, trækker alle sider sig sammen med den samme hastighed. Denne tømmen er jævn og kaldes ligevægt, den skal være i alle lukninger og åbninger, det vil sige – igennem hele formen og i pushing-hands. Hvis du er i ligevægt, så det er som en vægt, det mindste tryk sætte den/dig i bevægelse, forudsat at den korrekte struktur er der.
Før udladningen af elastisk energi er der altid et punkt hvor man bryder roden på sin partner. Dette kan begynde i det øjeblik du klæber. Når man udvikler evnen til at udløse elastisk energi, er man nødt til at vente på at synke helt, før man tillader kraften  – at springe tilbage fra rødderne, blive forstørret i benene, styre den med hofterne, for at lade den passere gennem kroppen og armene til fingerspidserne (eller et andet punkt for kontakt).
Til at begynde med er udløsningen af elastiske kraft stimuleret af et lille skub med den fyldte fod mod jorden. Men senere bliver dette unødvendigt, idet 1% løsne bliver 1% synken, hvilket er 1% jordforbindelse som svarer til 1% elastisk kraft. Ligesom i en fjeder, som så snart du skubber mod den, vil sende en kraft tilbage mod dig. Man skal huske på at effektiviteten ved en fjeder er afhængig af dens struktur, hvis den er for stiv vil der ikke være nogen kompression, hvis den er for blød vil den falde sammen, en dårlig lodline og den vil bule ud.
Kvaliteten af et skub er mere vigtig end kvantiteten af hvor langt du kan skubbe nogen. Med et godt rent skub, vil begge fødder forlade jorden, snare end at vakle baglæns. Kraften kommer fra energierne, ikke fysisk styrke, så oplevelsen af at blive skubbet med elastisk energi skal være let og behagelig,  ikke kraftfuldt. Hvis alt er på rette plads, fra struktur til timing, vil du måske flyve, men ikke engang dette er pointen.
Taiji er en proces, et forløb ikke en slutning. Øvelser, Form og Pushing-hands er metoder til at udforske principperne indenfor al bevægelse. For at forbedre os behøver vi bare forfine vores bevægelser, og uddybe vores forståelse for principperne. Dette er en igangværende fortsat proces. I sidste instans bliver Formen formløs, enhver handling eller ”ikke” handling er i harmoni- dette er Taiji.
 
  

 


| Svar

Nyeste kommentarer